Què és la ciència ciutadana?

Segons el Llibre Verd de la Ciència Ciutadana a Europa (1), es defineix la ciència ciutadana com “el compromís del públic general en activitats de investigació científica, quan els ciutadans contribueixen activament en la ciència amb el seu esforç intel·lectual o recolçant el coneiexemnt amb les seves eines o recursos.”
En altres paraules, la ciència ciutadana s’orienta cap a la generació de nou  coneixement amb la participació activa i imprescindible de la ciutadania durant al menys una etapa del procès d’investigación, com potser la captació o processament  de dades, en la interpretació o bé en el disseny amb científics de la investigació que s’ha de portar a lloc.

Per què participar en  la ciència ciutadana?

La ciència ciutadana és una pràctica en plena efervescència que implica la participació del públic en las actividades pròpies d’una investigación científica. L’ Associació Europea de Ciència Ciutadana en el seu decàleg (2) promou als ciudadans a participar en varies etapes del procés científic.
Els ciutadanos contribueixen activament en la investigació ja sigui amb esforç intel·lectual, coneixement, eines o recursos. Els participants proporcionen dades als investigadors, plantejen noves preguntes i construeixen col·lectivament una nova cultura científica. (3) Com a resultado d’aquest escenari obert, col·laboratiu i transversal, les interaccions entre ciència, societat i polítiques centrades en la investigació milloren. D’aquesta manera s’avança cap a una investigació més democràtica, basada en la presa de decissions fonamentada en evidències surgides del mètode científic, total o parcialment, per part de científics amateurs o no profesionals. (1)

Quina importància té la ciència ciutadana en el  projecte RESMED?

Dintre del proyecto Resmed es caracteriza les poblacions de les espècies indicadores gràcies a les dades recopilades pels submarinistes voluntaris en l’àrea d’estudi.
Mitjançant censos visuals in situ d’escafandra autònoma les personas voluntàries dels centres de submarinisme de la Costa Brava recopilen dades del  proyecte.
Ho fan a travès d’una metodologia específica i facil, a travès de transsectes de 50 metres de llarg, on es contabilitzen tots els peixos que entran en el camp visual del submarinista de 5 metres al costat i al costat on es traça la línea del transsecte.

Així doncs, persones voluntàries  col·laboren amb la ciència comptant el n.º de individus de les espècies d’interès  i estimen també les seves mides.