mapa

Context

El litoral marí del Pirineu conté una gran part de la biodiversitat del Mediterrani nord-occidental, així com una gran diversitat d’hàbitats utilitzats per diverses espècies emblemàtiques de gran valor patrimonial i econòmic. Les administracions Francesa i Espanyola han dut a terme diverses mesures de gestió espacial (reserves marines) i de regulació pesquera per conservar aquesta elevada biodiversitat i els seus serveis ecosistèmics (pesca, turisme, lleure…).

No obstant això, aquestes regulacions no consideren tota la regió com una unitat ecològica en la qual les espècies es mouen i utilitzen diferents hàbitats al llarg del seu cicle de vida.

RESMED contribuirà a la protecció i millora de la qualitat dels ecosistemes marins costaners del Mediterrani nord-occidental i la seva biodiversitat.

Això requereix conèixer l’abundància de les espècies model, el seu moviment i ús dels hàbitats al llarg del seu cicle de vida. Finalment, es dissenyaran una sèrie d’accions per conservar aquestes espècies amb la finalitat de contribuir a la creació d’estratègies comunes de gestió transfrontereres d’acord amb els actors locals.

Missió

Protegir i millorar la qualitat dels ecosistemes transfronterers i els diversos serveis ecosistèmics que ens proporcionen.

Objectiu principal

Millorar la qualitat dels ecosistemes i la seva biodiversitat corresponent, mitjançant el disseny i implementació de mesures de conservació i maneig que involucrin tots els hàbitats essencials utilitzats per les espècies amb diversos cicles de vida diferents d’una escala regional transfronterera.

Objetius específics

  • Evaluar la efectivitat de la red de reserves marines de la zona i la gestió pesquera mitjaçant censos visuals, amb el recolçament de la ciència ciutadana, i el seguiment de captures comercials.
  • Augmentar el coneixemement del ús dels hàbitats de les espècies mòvils mitjançant tècniques convinades de telemetria acùstica, censos visuals i video, determinant així els hàbitats i zones d’alimentació, reclutament i cria, zones de reproducció, corredors biològics i la conectivitat entre les diferents àrees marines protegides.
  • Millorar la gestió integrada i els ussos del mitjà.

Reptes del projecte

  • Disseny de noves eines espacials de gestió
  • Disseny de noves eines de gestió pesquera
  • Millora de la gestió integrada i ussos del mitjà.