Universitat de Barcelona (UB)

L’Universistat de Barcelona (UB) és una institució pública de referència a Espanya en temes d’Ecologia Marina i gestió del Medi Natural.

Université de Perpignan (UPVD)

La UPVD és una institució pública de referència a França en el camp de l’ecologia marina i la gestió del medi natural. Compte amb un laboratori adjunt al CNRS que treballa en àrees marines protegides i pesqueres.

Direcció General de Pesca i Afers Marítims, Generalitat de Catalunya

Evaluació de les Àrees Marines actuals, gestió pesquera en les quals es desenvolupa i en el disseny de noves mesures de gestió.

Direcció General de Pesca i Afers Marítims, Generalitat de Catalunya

Evaluació de les Àrees Marines actuals, gestió pesquera en les quals es desenvolupa i en el disseny de noves mesures de gestió.