El projecte Resmed es va originar el passat 26 de maig amb la primera reunió general entre socis i col·laboradors.

Què és el projecte ResMed?

El projecte ResMed pretén millorar la qualitat dels ecosistemes i la seva biodiversitat associada mitjaçant el disseny  de implementació d’accions de conservació i maneig que inclueixen tots els hàbitats  essencials utilitzats per les espècies amb cicles de vida diferents, a una escala regional transfronterera.

On es realitza?

En el litoral del Pirineu s’hi pot  trobar una gran part de la biodiversitat del Mediterrani nordoccidental, com també una gran diversidad de hàbitats amb espècies emblemàtiques de la zona amb  alt valor patrimonial i econòmic.

Quina és la seva finalitat?

ResMed traballa en esta zona per donar resposta i protegir els  hàbitats utilizats per moltes especies, esdevenint així una red de reserva marina y gestió integrada de las zones costaneres transfrontereres del Mediterrani.

Quines són les espècies d’interès?

Las especies d’interès del projecte ResMed són espècies facilment identificables, que són vulnerables a la pesca i que són móvils. Entre elles podem trobar espècies com la chopa (Spondyliosoma cantharus), l’orada (Sparus aurata), el corvalló (Sciaena umbra), el sard imperial (Diplodus cervinus), el déntol comú (Dentex dentex), el llobarro (Dicentrarchus labrax), el mero (Epinephelus marginartus), l’espet (Sphyraena viridensis), el cap-roig (Scorpaena scrofa) i la llagosta (Palinurus elephans).

Vols saber més sobre aquest projecte?

Para saber més sobre aquest projecte i seguir les novetats, podeu seguirnos en las diferents reds socials del projecte on descubrireu curiositats i totes les accions que es realitzen en el projecte.

  • Twitter: Resmed4
  • Instagram: Resmed04
  • Facebook: Resmed

Para cualquier duda o aclaración sobre el proyecto podéis contactarnos en resmed@anellides.com